Elke seconde telt...
Vermijd brand aan het fornuis

Vermijd brand aan het fornuis

De keuken doet je meestal denken aan lekker eten en gezellig tafelen, maar heb je al eens stilgestaan bij de gevaren?
Hier kom je te weten welke risico’s er kunnen voorkomen in je keuken en hoe je bepaalde gevaren kan vermijden. Je ontdekt ook dat je met een blusdeken bijna alle brandjes onder controle kan krijgen.

Vermijd brand aan het fornuis!

De keuken doet je meestal denken aan lekker eten en gezellig tafelen, maar heb je al eens stilgestaan bij de gevaren?

Hier kom je te weten welke risico’s er kunnen voorkomen in je keuken en hoe je bepaalde gevaren kan vermijden. Je ontdekt ook dat je met een blusdeken bijna alle brandjes onder controle kan krijgen.

Download brochure

Het kooktoestel

 • Laat potten en pannen niet zomaar op het vuur staan.
 • Vergeet het kooktoestel niet uit te zetten als je de keuken verlaat.
 • Laat de gasaansluiting regelmatig nakijken
 • Gebruik de kookplaat niet als verwarmingstoestel!

Slaat de vlam in je pan? Gebruik een deksel of een blusdeken om het vuur te doven.

Download brochure

De microgolfoven

 • Niet alle voorwerpen mogen in je microgolfoven. Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing van het toestel.
 • Sluit het voedsel niet hermetisch af. Zorg er bij het opwarmen voor dat de stoom kan ontsnappen.

Vat het toestel vuur? Schakel de stroomvoorziening uit en verwittig de brandweer (112).

Download brochure

De friteuse

 • Ververs regelmatig het frituurvet (na ongeveer 10 keer).
 • Laat het toestel nooit onbewaakt achter terwijl het aanstaat.

Brand? Giet NOOIT water over een brandende friteuse! Verplaats het toestel niet! Gebruik steeds een blusdeken en schakel de stroomvoorziening uit. Verwittig de brandweer (112) voor een controle. Haal het blusdeken er zelf niet af.

Download brochure

De broodrooster

 • Reinig het toestel regelmatig.

Vat het toestel vuur? Gebruik een blusdeken en schakel de stroomvoorziening uit. Verwittig de brandweer (112) voor een controle.

Download brochure

De dampkap

 • Reinig of vernieuw de vetfilter minstens 4 keer per jaar.
 • Gebruik bij voorkeur een metalen filter (makkelijk te reinigen in de vaatwas).
 • Flambeer nooit onder een werkende dampkap.
 • Schakel de dampkap uit indien een pot of de friteuse vuur vat.

Brand? Zet het toestel uit en verwittig steeds de brandweer (112).

Download brochure

De keukengeiser op gas

 • Pas op voor CO-vergiftiging, indien je geiser op gas werkt. Voorzie voldoende ventilatie.
 • Laat je toestel jaarlijks controleren en reinigen door een erkend vakman.

Iemand heeft een CO-vergiftiging? Open ramen en deuren en schakel het toestel uit. Haal de persoon uit de kamer en bel 112.

Download brochure

Gasflessen

 • Laat de gasaansluiting regelmatig nakijken.
 • Je kan je leiding testen door zeepsop aan de verbindingen te smeren.
 • Houd ontvlambare materialen uit de buurt.

Er komt gas vrij? Draai indien mogelijk de gaskraan dicht, verlucht de ruimte, evacueer de bewoners en verwittig de brandweer (112).

Download brochure

Stopcontacten en verdeelstekkers

 • Sluit elektrische toestellen aan op een geaard stopcontact tenzij ze een dubbele isolatie hebben.
 • Beperk het aantal toestellen dat je aansluit op een verlengsnoer of verdeelstekker (overschrijd het maximaal vermogen niet).
 • Vermijd elk contact met water.
 • Houd stopcontacten, verlengsnoeren en verdeelstekkers buiten het bereik van kinderen.

Brand? Verwittig de brandweer (112).

Download brochure

Kookboeken, keukenpapier, kaarsjes, gordijnen, …

 • Houd brandbare materialen uit de buurt van warmtebronnen (bv. kookplaat van het kooktoestel).
 • Doof kaarsen steeds als je de ruimte verlaat.

Brand? Gebruik een blusdeken of water indien er geen gevaar is voor elektrocutie of kortsluiting.

Download brochure

De vuilnisbak

 • Ga na of lucifers en sigaretten volledig gedoofd zijn, vooraleer je ze in de vuilnisbak werpt.

Brand? Gebruik een blusdeken of water.

Download brochure

Lucifers of aanstekers

 • Houd lucifers en aanstekers buiten het bereik van kinderen.
 • Ga na of lucifers volledig gedoofd zijn.
Download brochure

Ontvlambare producten

 • Houd ontvlambare producten buiten het bereik van kinderen.
 • Sla die producten niet op in de keuken.
 • Houd ontvlambare producten uit de buurt van elke warmtebron.
 • Sla het nummer van het antigifcentrum (070/245 245) op in je gsm of leg het naast de telefoon.

Brand? Gebruik een blusdeken en verwittig de brandweer (112) voor een controle.

Download brochure

De feestelijke tafel

 • Leg brandbare voorwerpen niet in de buurt van een open vlam. ( bv. bloemstukjes, servetten, tafelpapier,...)
 • Schakel kooktoestellen zoals een fondue- of gourmettoestel, een schotelverwarmer,... uit als je de ruimte verlaat.

Brand? Gebruik een blusdeken en verwittig de brandweer (112) voor een controle.

Download brochure

Blusdeken

Een blusdeken is een absolute must in de keuken. Je kunt het kopen in de meeste doe-het-zelfzaken. Controleer of het blusdeken voldoet aan de norm EN 1869. Deze EN-norm dien je op de verpakking terug te vinden.

Plaats het blusdeken steeds binnen handbereik en bij voorkeur in de keuken. Leg het op een gemakkelijk bereikbare plaats of bevestig het aan de muur.

Het is belangrijk dat je leert omgaan met een blusdeken. Oefen onderstaande handelingen zodat je weet wat je moet doen op het moment dat je het blusdeken nodig hebt.

 • Neem het blusdeken.
 • Omwikkel je handen met het blusdeken.
 • Dek het brandend oppervlak zachtjes af met het blusdeken. (maak geen bruuske bewegingen)
 • Zorg dat de toevoer van zuurstof volledig afgesloten is.
 • Schakel de stroomvoorziening van het toestel uit of trek de stekker uit.

Brandblusapparaat

Met een brandblusapparaat kan je een beginnende brand blussen. Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing van het toestel.

Evacueren

Ondanks alle voorzorgen die je hebt genomen, gebeurt het onwaarschijnlijke toch…
Rook verspreidt zich heel snel via openstaande deuren, beperkt de zichtbaarheid en … dood.

Het is daarom belangrijk op voorhand na te denken over een vluchtplan en dit samen met alle bewoners in te oefenen.

Wat moet je doen

 • Bemerk je een beginnende brand: verlaat de ruimte en sluit de deur.
 • Sla alarm in je huis: waarschuw direct alle bewoners.
 • Verwittig de brandweer, bel 112.
 • Nadat je alarm hebt geslagen, kun je als je blustechnieken beheerst, proberen te blussen.
 • Verlaat je woning op een veilige manier en sluit hierbij deuren en ramen. Zo voorkom je dat rook zich verspreidt.
 • Neem een sleutel mee.
 • Wacht de hulpdiensten op.
 • Volg het evacuatieplan, als er één voor handen is. Begeef je via de kortste weg naar buiten en verzamel alle gezinsleden op één veilige plaats, op voldoende afstand van de woning.
 • Gebruik geen lift.
 • Loop niet en keer niet terug op je stappen.
 • Ga niet binnen in een lokaal dat gevuld is met rook.
 • Is de zichtbaarheid beperkt: Houd in de mate van het mogelijke contact met de muur (bijvoorbeeld met de hand of voet).
 • Houdt een vochtige doek voor je mond: de rook of de verbrandingsgassen kunnen je namelijk doen stikken.
 • Blijf zo dicht mogelijk bij de vloer: daar is er meer zuurstof.
 • Controleer altijd de warmte achter een gesloten deur alvorens die te openen

Als de gangen en trappen vol rook hangen.

 • Probeer bij een venster aan de straatkant te geraken en probeer de brandweer (112) te (her)contacteren zodat je je positie kunt aangeven.
 • Als het vertrek met rook gevuld is en vluchten naar een veilige plaats niet mogelijk is, blijf dan zo dicht mogelijk bij de grond, daar is er meer zuurstof.
 • Signaleer je aanwezigheid.

Evacuatieplan:

 • Maak een rondgang in je woning, je gebouw.
 • Ga in elk vertrek na hoe je, in geval van nood, naar buiten kunt vluchten. Denk na hoe en langs waar je de woonkamer, de keuken, de kamers op de verdieping, … kunt verlaten indien de normale weg geblokkeerd is (door vuur, rook, …).
 • Voorzie een veilige verzamelplaats op voldoende afstand van je woning.
 • Sensibiliseer de andere bewoners: Leg het evacuatieplan uit aan je familieleden en oefen dit samen in.
 • Houd er bij het opstellen van je evacuatieplan rekening mee dat tijdens een brand de elektriciteit kan uitvallen en het mogelijk is dat de verlichting niet meer werkt.

Brandwonden

Eerst water, de rest komt later!

Deze slogan wordt vaak gebruikt bij de preventie van brandwonden! Toch vergeten we soms de preventietips die de basis vormen om correct te handelen bij brandwonden.

Hieronder vind je alvast de preventietips nog eens op een rij.

Koelen:

 • Behandel de brandwonde binnen de 20 minuten na het oplopen van de brandwonde.
 • Koel de wonde gedurende 20 minuten.
 • Gebruik lauw stromend water van ongeveer 20°C.

Dit is belangrijk om de ernst van de brandwonde te beperken en de genezing te bevorderen.

Afdekken:

 • Bedek de wonden onmiddellijk na het koelen. Gebruik hiervoor vochtige propere doeken (niet inklevend).
 • Breng geen zalven of andere topica aan alvorens advies te vragen aan een arts.

De behandeling:

 • De behandeling is sterk afhankelijk van de diepte en de uitgebreidheid van de brandwonden.
 • De behandeling wordt ingesteld door een arts.
 • De brandwonde is groter dan een muntstuk van 2 euro: raadpleeg je huisarts.
 • De brandwonde is groter dan een hand: meld je zo snel mogelijk aan bij de spoedgevallendienst van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Daar zal een doorverwijzing naar een brandwondencentrum desnoods overwogen worden.
 • De brandwonde is groter dan de oppervlakte van een arm (ongeveer 10% van het lichaam) of in geval van twijfel: contacteer snel de hulpdiensten (112)

Meer informatie vind je terug op de website van de verschillende brandwondencentra.